TER STEEGE HANDEL

Bouwmaat Franchisenemer

Ter Steege Groep is sinds de oprichting als bouwbedrijf in 1911 uitgegroeid tot een groep van zelfstandig opererende bedrijven, onderverdeeld in de divisies: Bouw en Vastgoed, Handel (Bouwmaat-vestigingen) en Industrie. Onze medewerkers zijn de belangrijkste pijlers van onze organisatie. Dat merk je ook, als je werkt bij de Ter Steege Groep. Iedereen zet zich 100 procent in voor het beste resultaat. Er is meer dan werk alleen: we hebben ook oog voor de mens achter de medewerker.

De Ter Steege Groep heeft herkenbare kernwaarden: Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam. Die vormen de leidraad voor ons dagelijkse handelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we initiatief tonen, elkaar stimuleren, op een nuchtere en professionele wijze leveren wat is afgesproken, en niet óver maar met mensen praten.

Wij dragen graag bij aan de ontwikkeling en ervaring van jonge mensen door het aanbieden van een stage of afstudeeropdracht bij de Ter Steege Groep. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. De stagiair heeft een werkgever die hem verder helpt met zijn persoonlijke ontwikkeling en wij maken kennis met talent waar we in de toekomst misschien wel mee verder willen.

De Ter Steege Groep is een echt familiebedrijf. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer. Het familiekarakter heeft een grote invloed op de ontwikkeling en de cultuur van de Ter Steege Groep. Niet het winstoogmerk van de aandeelhouder is maatgevend, maar de langetermijnvisie en ondernemersmentaliteit. Met elkaar zorgen we voor een stabiele en vitale organisatie.

Vestigingen

  • Ede
  • Enschede
  • Gouda
  • Groningen
  • Hilversum
  • Huizen
  • Leeuwarden