Het ‘Beste Werkgevers keurmerk’ voor Bouwmaat.


Met trots mag Bouwmaat zich het komende jaar ‘Beste Werkgever 2022-2023’ noemen!

Op basis van de score vanuit het World-class Workplace onderzoek (voorheen bekend als Beste Werkgevers) is Bouwmaat Nederland een World-class Workplace binnen Nederland. Deze score is gebaseerd op de elementen: ‘Employee Net Promotor Score’ (e-NPS) gericht op de bevlogenheid en loyaliteit van de Bouwmaat medewerkers en op ‘Werkgeverschap’.

Effectory heeft dit keurmerk toegekend aan Bouwmaat omdat onze e-NPS en werkgeverschapsscores hoger zijn dan de benchmarks. Het is een eerlijk, onafhankelijk en gratis keurmerk en is 100% gebaseerd op de mening van onze Bouwmaat medewerkers. De positie op de ranglijst wordt bepaald op basis van de uitkomsten van het MTO, dus op basis van de beoordeling van de Bouwmaat medewerkers op Bouwmaat als werkgever. 

De benchmarks van Effectory worden bepaald aan de hand van miljoenen antwoorden van medewerkers over de hele wereld. Zo weten de organisaties die als World-class Workplace worden onderscheiden zeker dat hun hoge ranking is gebaseerd op een betrouwbare en zeer uitgebreide dataset.

World-class Workplaces hebben medewerkers die bevlogen zijn, met enthousiasme en plezier hun werk doen en zich bij de organisatie betrokken voelen. Ze krijgen energie van hun werk en ervaren daardoor een lagere werkdruk. Dat komt tot uiting in een lager verzuim, een hogere verloopbestendigheid en een grotere klantgerichtheid. Bouwmaat Nederland zal de feedback van zijn medewerkers blijven gebruiken om goed te luisteren, te leren en onze organisatie te blijven verbeteren. Dit keurmerk is voor een sollicitant hét bewijs dat je bij een goede werkgever terechtkomt waar medewerkers het prettig vinden om te werken.

Met dit keurmerk toon je als werkgever aan goed in contact te staan met je medewerkers en het potentieel van je medewerkers benut om van binnenuit te verbeteren om zo duurzaam succesvol te zijn en/of te worden. Kortom, je bent een organisatie waar mensen het leuk vinden om te werken. Effectory kent het keurmerk toe wanneer je organisatie boven het gemiddelde scoort van het land of de sector die voor jouw organisatie van toepassing is.